Disclaimer

Disclaimer.

De Fidé Hypotheken & Verzekeringen website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Fidé Hypotheken & Verzekeringen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fidé Hypotheken & Verzekeringen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Fidé Hypotheken & Verzekeringen website.

Fidé Hypotheken & Verzekeringen spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Op de Fidé Hypotheken & Verzekeringen website bevinden zich bepaalde (hyper) links die leiden naar websites buiten het domein van Fidé Hypotheken & Verzekeringen. Fidé Hypotheken & Verzekeringen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderzins wordt verwezen buiten het domein van Fidé Hypotheken & Verzekeringen .