Leven

Sparen en Leven

Sparen is een relatief veilige vorm van vermogensopbouw. U stort met enige regelmaat geld op een spaarrekening en over uw spaarsom ontvangt u rente. Zo spaart u rustig het gewenste bedrag bijeen. Een veelgehoord bezwaar tegen sparen is dat het weinig rendement oplevert.

Er zijn wel verschillende oplossingen voor om meer rendement te behalen zoals het spaargeld in een deposito te storten, of het geld voor een langere duur weg zetten waardoor er een hogere rente wordt gegeven. toch vinden de meest mensen dit niet toereikend.

U kunt ook sparen via een spaarverzekering. De premie die u voor uw verzekering betaalt, kunt u zien als uw spaargeld. Uw geld wordt in dat geval belegd er zijn ook mogelijkheden met een gedeelte garantie of een volledige garantie doordat er een vaste rente wordt gegeven, wat vaak een hoger rendement oplevert dan de rente op een gewone spaarrekening. Het voordeel van een spaarverzekering is dat u hierbij ook het overlijdens- en/of arbeidsongeschiktheidsrisico kunt meeverzekeren. Dat betekent bijvoorbeeld dat het hele (eind)bedrag wordt uitgekeerd aan uw nabestaanden als u overlijdt, of dat u geen premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt.

In 2008 is een nieuwe vorm van sparen geïntroduceerd: het banksparen. Deze spaarvorm is in het leven geroepen om te sparen voor uw pensioen of voor de aflossing van uw hypotheek, Of voor andere doeleinden afgelangd uw behoefte.

Overlijdingsrisico verzekering die alleen uitkeren bij overlijden van de verzekerde is in Box 3 een vrijstelling opgenomen. Bedraagt het verzekerde kapitaal niet meer dan 6.859,- euro dan is de verzekering helemaal vrijgesteld. Onder deze vrijstelling vallen ook de natura-uitvaartverzekeringen. Bij een risico verzekering met een hogere fiscale waarde dan 6859,- is de gehele waarde belast in box 3.
Is de risico verzekering verpand aan een hypotheek en voldoet hij aan de voorwaarden van kapitaal eigen woning dan valt hij in Box 1 maar dan is het wel bedoeld om de hypotheek in te lossen van de eigen woning.

Er zijn diverse leven en spaarvormen:

  • Spaarrekening / verzekering (uitkering bij leven)
  • Beleggings rekening/ verzekering (uitkering bij leven
  • Lijfrente verzekering (periodieke Uitkering bij leven)
  • Risico verzekering  (uitkering bij overlijden
  • Uitvaart verzekeringen Natura of kapitaal (uitkering bij overlijden)

Als u nog vragen hebben neem dan contact

met ons op.