• darkblurbg

Hoe worden wij beloond?

Als kantoor maken wij kosten, denk hierbij aan kosten voor personeel, opleidingen, automatisering, kantoorgebouw, reiskosten, etc. Op het moment dat u met onze begeleiding een financieel product aanschaft bij een financiële instelling, ontvangen wij daarvoor een vergoeding van de desbetreffende instelling. Deze vergoeding is ook wel bekend als ‘provisie’. De financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de kosten van het financiële product. Echter, we kunnen ook de afspraak maken dat u deze kosten rechtstreeks aan ons betaalt. Deze wijze van vergoeding is bekend als ‘op fee basis’. Mocht u liever op uur basis declareren, dan lenen wij daar ook de mogelijkheid voor. Aan het begin van onze werkzaamheden zullen wij u adviseren met betrekking tot een passend beloningssysteem, alsnog heeft u zelf de vrijheid om hiervan af te wijken: de keus ligt bij u. Hieronder volgt een samengevat overzicht van de verschillende tarieven:

  • Provisie: vergoeding voor onze dienstverlening indirect via verzekeringsinstelling.
  • Fee Basis: een eenmalige directe vergoeding vanuit de klant.
  • Uurtarief: vergoeding voor onze dienstverlening met betaling per uur.

Toelichting Kosten

Ons tarief is een all-in bedrag waarbij wij u vastigheid aanbieden, met enkele uitzonderingen die wij nader toelichten. Bij een ondertekend opdrachtenformulier bent u altijd onze advieskosten verschuldigd, dit geldt ook wanneer uw product geen doorgang vindt. Bovendien kunnen er aanvullende kosten zijn vanuit externe partijen, die niet in dit bedrag
inbegrepen zijn. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen door het selecteren van een hypotheek die providerkosten rekent. Verder kunt u bij de externe kosten ook denken aan de tarieven van de taxateur, die niet bij onze bemiddeling inbegrepen zijn. Een alternatief hiervoor is het uurtarief, dit betekent dat alleen de gewerkte uren in rekening worden gebracht. Het is
afhankelijk van uw situatie en voorkeur op welke basis er gewerkt wordt. In voorkomende gevallen is het mogelijk dat wij aanvullende kosten hanteren op basis van:

  • Externe kosten: overige kosten die door derden worden gemaakt, worden door ons doorberekend, zoals providerkosten, ‘Explain’ kosten en SVN kosten. Deze kosten zijn
    een additie op het reguliere hypotheektarief en/of advieskosten.
  • Ondertekend opdracht formulier: bij een ondertekend formulier bent u altijd onze advieskosten verschuldigd. Dit geldt ook wanneer uw product geen doorgang vindt.
  • Uurtarief: hierbij worden de werkelijk gewerkte uren in rekening gebracht.

Aanvullende Producten

Het afgesproken tarief kan tot uiterlijk 2 maanden na passeren aangevuld worden met producten zoals woonlasten-, inkomens- en overlijdensrisicoverzekering. Op deze manier valt het binnen het afgesproken hypotheektarief. Na 2 maanden betaalt u het reguliere tarief voor deze producten.

Mocht u vragen hebben dan bel of mail ons gerust.

Bel mij terug