• darkblurbg

Vermogen: sparen, lijfrente, banksparen, beleggen.

Sparen is een relatief veilige vorm van vermogensopbouw. U stort met enige regelmaat geld op een spaarrekening en over uw spaarsom ontvangt u rente. Zo spaart u rustig het gewenste bedrag bijeen. Een veelgehoord bezwaar tegen sparen is dat het weinig rendement oplevert.

Er zijn verschillende oplossingen om meer rendement te behalen, zoals het spaargeld in een deposito te storten of het geld voor een langere duur weg zetten.

U kunt ook sparen via een spaarverzekering. De premie die u voor uw verzekering betaalt, kunt u zien als uw spaargeld. Uw geld wordt in dat geval belegd. Er zijn ook mogelijkheden met een gedeeltelijke garantie of een volledige garantie, doordat er een vaste rente wordt gegeven die vaak een hoger rendement oplevert dan de rente op een gewone spaarrekening.
Het voordeel van een spaarverzekering is dat u hierbij ook het overlijdens- en/of arbeidsongeschiktheidsrisico kunt meeverzekeren. Dat betekent bijvoorbeeld dat het hele (eind)bedrag wordt uitgekeerd aan uw nabestaanden als u overlijdt, of dat u geen premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt.

Overlijdensrisicoverzekering die alleen uitkeren bij overlijden van de verzekerde worden vaak verpand aan een hypotheek. Een overlijdensverzekering kan ook zonder verpanding worden afgesloten.  

Er zijn diverse leven en spaarvormen:

  • Spaarrekening/ verzekering (uitkering bij leven)
  • Beleggingsrekening/ verzekering (uitkering bij leven)
  • Lijfrenteverzekering (periodieke uitkering bij leven)
  • Risicoverzekering (uitkering bij overlijden)
  • Uitvaartverzekeringen natura of kapitaal (uitkering bij overlijden)

Bel mij terug